Fotografia Dziecięca

Sesje dziecięce

to duża część tego, co fotografuję. Towarzyszenie dzieciom z aparatem jest dla mnie łatwiejsze, bo od wielu lat towarzyszę w ten sposób swoim dzieciom. Ale też trudniejsze, bo łatwo popadać w kalki, lub produkować kolejne ładne obrazki. Tak, czy inaczej bardzo to lubię.